c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 luty 2009
Koordynator Krajowy Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, działający w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem lub uczestniczeniem w projektach na seminarium informacyjne, które odbędzie się 25 lutego 2009 r.


Celem seminarium będzie wyjaśnienie zasad udziału w projektach realizowanych w ramach Programu, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawione zostaną także zasady kwalifikowalności i poświadczania wydatków oraz wyniki pierwszego naboru wniosków projektowych. W trakcie spotkania omówione będą zmiany zasad realizacji projektów w drugim naborze, który trwa do 31 marca 2009 r.

Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, pragnące realizować projekt w ramach współpracy transnarodowej, mieszczący się w zakresie tematycznym priorytetów Programu, jakimi są: innowacyjność w regionie Morza Bałtyckiego, dostępność regionu, ochrona środowiska oraz konkurencyjność miast i regionów. Polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85 proc. poniesionych w ramach projektu kosztów.

Więcej informacji o Programie na stronie http://eu.baltic.net/ oraz informacje w języku polskim.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w seminarium w Warszawie prosimy o rejestrację za pomocą  formularza rejestracyjnego  do 20 lutego 2009 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do uczestników drogą mailową po upływie terminu rejestracji.

Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz. 10.00-14.30

Pobierz plik:
Agenda konferencji

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012