c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 luty 2009
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej, działający w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem lub uczestniczeniem w projektach na seminarium informacyjne, które odbędzie się 27 lutego 2009 r. w Olsztynie, w Hotelu Warmińskim, przy ul. Kołobrzeskiej 1.

Celem seminarium będzie wyjaśnienie zasad udziału w projektach realizowanych w ramach transnarodowego Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawione zostaną także zasady kwalifikowalności i poświadczania wydatków oraz wyniki pierwszego naboru wniosków projektowych. Polscy beneficjenci Programu przedstawią 2 projekty zatwierdzone w ubiegłym roku przez Komitet Monitorujący. W trakcie spotkania omówione będą zmiany zasad realizacji projektów w drugim naborze, który trwa do 18 marca 2009 r.

Beneficjentami Programu mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne pragnące realizować projekt we współpracy międzynarodowej, mieszczący się w zakresie tematycznym priorytetów Programu, jakimi są: innowacyjność, dostępność, ochrona środowiska, oraz konkurencyjność miast i regionów. Polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85 proc. poniesionych w ramach projektu kosztów.

Więcej informacji o Programie na stronie www.central2013.eu oraz informacje w języku polskim

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w seminarium w Olsztynie prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do uczestników drogą mailową po upływie terminu rejestracji.

O możliwości udziału w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz pliki:
Formularz zgłoszeniowy
Program seminarium w Olsztynie

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012