c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 marzec 2015

Informujemy, iż z dniem 11 marca 2015 roku Zarządzeniem nr 11/2015 Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie została przyjęta procedura przyjmowania i oceny wniosków składanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB).

Procedura przyjmowania i oceny wniosków składanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 marzec 2015