c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 marzec 2020
Mając na uwadze obecny stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wynikające stąd utrudnienia, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków dla państwowych jednostek budżetowych do dnia 17 kwietnia 2020 r. na zadania planowane do wykonania w roku 2021, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2021 roku.

Wniosek do pobrania


 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 24 marzec 2020