c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 styczeń 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1396, z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479, z późn. zm.) informuje, że w terminie do 31.03.2020 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2021, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2021 roku.

Wniosek do pobrania

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 styczeń 2020