c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 październik 2018

Informujemy, iż z dniem 10 października 2018 roku Zarządzeniem nr 28/2018 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została przyjęta Procedury oceny wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe (PJB) w WFOŚiGW w Szczecinie.

Procedury oceny wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe w WFOŚiGW w Szczecinie
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 październik 2018