c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 luty 2017 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) informuje, że w terminie do 31.03.2017 należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w 2018 roku, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.  Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych,  lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 luty 2017