c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 luty 2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w 2014 roku, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Czytaj więcej: Nabór wniosków na 2014 rok dla państwowych jednostek budżetowych

Opublikowano: 10 sierpień 2012

Z końcem kwietnia zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla państwowych jednostek budżetowych na 2013 rok. Na podstawie złożonych wniosków Fundusz uzgodnił z dysponentami części budżetowych i zatwierdził listę przedsiewzięć do dofinansowania w 2013 roku na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Czytaj więcej: Nabór wniosków na 2013 rok dla państwowych jednostek budżetowych