c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 luty 2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) informuje, że w terminie do 31.03.2017 należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2018

Opublikowano: 25 styczeń 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) informuje, że w terminie do 31.03.2016 należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2017

Opublikowano: 12 marzec 2015

Informujemy, iż z dniem 11 marca 2015 roku Zarządzeniem nr 11/2015 Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie została przyjęta procedura przyjmowania i oceny wniosków składanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB).

Czytaj więcej: Procedura oceny wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe w Wojewódzkim Funduszu...