c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 marzec 2020
Mając na uwadze obecny stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wynikające stąd utrudnienia, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków dla państwowych jednostek budżetowych do dnia 17 kwietnia 2020 r. na zadania planowane do wykonania w roku 2021, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Czytaj więcej: Nabór dla PJB przedłużony do 17.04.2020 r.

Opublikowano: 15 styczeń 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1396, z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479, z późn. zm.) informuje, że w terminie do 31.03.2020 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2021, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2021

Opublikowano: 10 styczeń 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) informuje, że w terminie do 31.03.2019 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2020

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2020