c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 styczeń 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1396, z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479, z późn. zm.) informuje, że w terminie do 31.03.2020 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2021, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2021

Opublikowano: 10 styczeń 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) informuje, że w terminie do 31.03.2019 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2020

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2020

Opublikowano: 12 październik 2018

Informujemy, iż z dniem 10 października 2018 roku Zarządzeniem nr 28/2018 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została przyjęta Procedury oceny wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe (PJB) w WFOŚiGW w Szczecinie.

Czytaj więcej: Procedura oceny wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe w Wojewódzkim Funduszu...