wfos

Opublikowano: 02 lipiec 2012
Z dniem 1 lutego 2015 r. rachunki bankowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzone są przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie.
 
OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ FUNDUSZU – RACHUNEK PODSTAWOWY
47 1130 1176 0022 2124 2520 0013
 
OBSŁUGA  DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDUSZU (wypłaty pożyczek i dotacji; spłaty rat i odsetek)
80 1130 1176 0022 2124 2520 0001

WADIA I ZABEZPIECZENIA DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (wpłaty i rozliczenia z oferentami)
26 1130 1176 0022 2124 2520 0003

ZWROTY POIŚ (zwroty nadpłat i zwroty odsetek)
69 1130 1176 0022 2124 2520 0005
 
KARY NAKŁADANE PRZEZ WIOŚ SZCZECIN (wpłaty od podmiotów)
42 1130 1176 0022 2124 2520 0006
 
OPŁATY PRODUKTOWE - SPRZĘT ELEKTRYCZNY (wpłaty z deklaracji handlowców i producentów)
85 1130 1176 0022 2124 2520 0008
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 lipiec 2018