c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 grudzień 2019

Barszcz Sosnowskiego - nabór wniosków w roku 2020

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2020.

Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac jest posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego i programu jego usuwania. Przewidziana kwota na realizacje programu usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2020 wynosi 450.000 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać, na druku formularza BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2020 wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od dnia 07 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin;
lub
Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.
Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy.

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego w Województwie Zachodniopomorskim ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2020
  2. Załącznik nr 1 - Metody usuwania Barszczu Sosnowskiego
  3. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu barszczu Sosnowskiego 2020
  4. Tabela - rejonizacja wnioskodawców
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 grudzień 2019