c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 styczeń 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 
Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie udzielone będzie zgodnie z obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie:
- dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych,
- pożyczki w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych.

Formularz wniosku (dla jst na zadanie inwestycyjne) oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie Funduszu. formularze i dokumenty do pobrania

Szczegóły naboru wniosków określa Regulamin naboru wniosków na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Wnioski można składać od 19.01.2015 roku w sekretariatach WFOŚiGW Biuro Szczecin i Biuro Koszalin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru wniosków


Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2015 został zakończony. 
 
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie:
- Gmina Łobez na przyłącza do kanalizacji - kwota dotacji: do 212.983,65 zł
- Gmina Szczecinek na przyłącza do kanalizacji – kwota dotacji: do 26.350,74 zł
- Gmina Darłowo na przyłącza do kanalizacji   – kwota dotacji:  do 62.262,63 zł
- Gmina Dobrzany na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota dotacji: do 198.000 zł
(na część zadania)
 
Jednocześnie informujemy, że wspólnie z NFOŚiGW w Warszawie planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków. Szczegółowe informacje i regulamin naboru wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie WFOŚiGW w Szczecinie.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 03 marzec 2015