c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2015
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2015.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (jst), i jednostki sektora finansów publicznych (jfsp) z województwa zachodniopomorskiego.
 
Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac będzie posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego. Przewidziana kwota na realizacje programów usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2015 wynosi 300.000 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu według wzoru o symbolu "BARSZCZ SOSNOWSKIEGO/2015" wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Funduszu na 2015 r. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres:
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro Szczecin     Biuro Koszalin
ul. Solskiego 3   lub ul. Kościuszki 33
71-323 Szczecin   75-415 Koszalin

 
Załączniki do pobrania:
  1. Regulamin naboru wniosków BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2015
  2. Wniosek o dofinansowanie zadania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego 2015
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 03 sierpień 2015