c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, na realizację projektów, polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2015. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia od 2 do 16 stycznia 2015r.
Celem konkursu jest dofinansowanie bezpłatnej dystrybucji czasopism propagujących działania proekologiczne i zasadę zrównoważonego rozwoju dla szkół i ośrodków edukacji ekologicznej z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie od 1 lutego 2015 do 31 stycznia 2016 roku. Alokacja na realizację zadania została ustalona na kwotę do 200 tys zł. Przystępując do konkursu wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia wydawanego przez podmiot tytułu prasowego do jednostek oświatowych wskazanych przez Fundusz na liście odbiorców (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Wnioski można składać w terminie od 2 do 16 stycznia 2015 r. w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin
 
Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 styczeń 2015