c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2015
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2015 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. 
W przypadku gdy cena jednostkowa za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 800,00 zł brutto (lub cena jednostkowa za transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 500,00 zł brutto), Beneficjent pokryje nadwyżkę z własnych środków.
W stosunku do lat ubiegłych rozszerzony został katalog podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie usuwania azbestu – wnioski mogą składać także przedsiębiorcy.
 
Wnioski  można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2015 r.  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków AZBEST 2015.
 
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 134, 137
Biuro Koszalin – 94 346 43 66 wew. 235, 215
 
Załączniki do pobrania:
  1. Regulamin naboru wniosków AZBEST 2015
  2. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwanie azbestu 2015 (dla JST)
  3. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwanie azbestu 2015 (przedsiębiorcy)
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 styczeń 2015