c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 wrzesień 2014
16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (część 4c).

Obecnie trwają prace nad ustaleniem założeń oraz wytycznych do składania wniosków do programu.
  1. Nabór wniosków dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni zostanie ogłoszony w bieżącym roku na stronie internetowej Funduszu.
  2. Założenia oraz wytyczne dla osób fizycznych zostaną podane w grudniu tego roku. Nabór wniosków planowany jest od stycznia 2015 roku.
Prosimy śledzić naszą stronę internetową, gdzie zostaną ogłoszone szczegóły naborów.

Główne założenia programu Prosument dostępne są [tutaj].

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 24 wrzesień 2014