c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 sierpień 2014
W związku z licznymi pytaniami w sprawie terminów, w ramach naboru wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, WFOŚiGW informuje, że termin wypłaty środków musi nastąpić do 15.12.2014 r., natomiast termin realizacji i rozliczenia zadania może nastąpić w roku 2015 r. Informujemy, że dopuszcza się etapowość zadania. Dodatkowo informujemy, że w styczniu 2015 r. zostanie ogłoszony nowy nabór na rok 2015.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 sierpień 2014