c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 31 lipiec 2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza II nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 sierpnia do 15 pażdziernika 2014 r. Pula środków zaplanowanych na nabór to 200.000,00 zł.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Pliki do pobrania:
Regulamin II naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014
Regulamin II naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014

Wnioski do pobrania:

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:
1. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia inwestycyjnego dla JST
2. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia nieinwestycyjnego dla JST
3. Załączniki do wniosku
4. Druk zapotrzebowania
5. Druk rozliczenia projektu
6. Druk rozliczenia kosztu całkowitego

Dla pozostałych podmiotów:
1. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
2. Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
3. Załączniki do wniosku
4. Druk zapotrzebowania
5. Druk rozliczenia projektu
6. Druk rozliczenia kosztu całkowitego
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 lipiec 2014