c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 czerwiec 2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie udzielone będzie zgodnie z obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie:
- dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych,
- pożyczki w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych.

Formularz wniosku (dla jst na zadanie inwestycyjne) oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie Funduszu www.wfos.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/

Szczegóły naboru wniosków określa Regulamin naboru wniosków na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Wnioski można składać do 30.09.2014 roku w sekretariatach WFOŚiGW Biuro Szczecin i Biuro Koszalin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru wniosków
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 czerwiec 2014