c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 maj 2014

Mając na względzie sygnały spływające od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii odnośnie braku możliwości złożenia zgłoszenia w przewidzianym terminie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjął w dniu 28 maja br. decyzję o przedłużeniu terminu składania ankiet w konkursie do dnia 30 czerwca 2014 roku.


W załączeniu przedstawia się zaktualizowany Regulamin konkursu „Zachodniopomorski Lider Ekologii” oraz Ankietę konkursową.

1. Regulamin konkursu "Zachodniopomorski Lider Ekologii"
2. Karta zgłoszeniowa do konkursu

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 29 maj 2014