c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 maj 2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, na realizację projektów, polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2014  Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 7 maja do 6 czerwca 2014 r.

 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje nabór wniosków o dotację na realizację projektów, polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2014  Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 7 maja do 6 czerwca 2014 r. Celem konkursu jest dofinansowanie bezpłatnej dystrybucji czasopism propagujących działania proekologiczne i zasadę zrównoważonego rozwoju dla szkół i ośrodków edukacji ekologicznej z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2014 roku. Alokacja na realizację zadania została ustalona na kwotę do 250 tyś zł. Przystępując do konkursu wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia wydawanego przez podmiot tytułu prasowego do jednostek oświatowych wskazanych przez Fundusz na liście odbiorców (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wnioski można składać w terminie od 7 maja do 6 czerwca 2014 r. w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin

 
Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie dotacji projektów  polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2014.
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
4. Załączniki do wniosku
5. Druk zapotrzebowania
6. Druk rozliczenia projektu
7. Druk rozliczenia kosztu całkowitego
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 maj 2014