c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 06 maj 2014
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w ramach programu  „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł".

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW

w ramach programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Poprawa jakości powietrza
Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł”

Wnioski należy składać do 01 sierpnia 2014 roku.

 
 
Dofinansowanie adresowane jest do:
  • jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku j.s.t. ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w POP)
  • podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną z województwa zachodniopomorskiego (gdzie ostatecznym odbiorcą korzyści będą wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty, które zamienią przestarzałe systemy ogrzewania na ekologiczne ciepło systemowe i podłączą się do sieci ciepłowniczych).
Szczegóły naboru wniosków określa Regulamin.

Pliki do pobrania:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 06 maj 2014