c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 marzec 2014
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2014.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (jst), i jednostki sektora finansów publicznych (jfsp) z województwa zachodniopomorskiego.
 
Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac będzie posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego. Przewidziana kwota na realizacje programów usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2014 wynosi 500.000 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu według wzoru o symbolu "BARSZCZ SOSNOWSKIEGO/2014" wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Funduszu na 2014 r. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro Szczecin   Biuro Koszalin
ul. Solskiego 3 lub ul. Kościuszki 33
71-323 Szczecin   75-415 Koszalin


 


 
Załączniki do pobrania:
  1. Regulamin naboru wniosków BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2014.
  2. Wniosek o dofinansowanie zadania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego 2014.
  3. Załącznik nr 1 do regulaminu naboru wniosków na udzielenie dofinansowania  zadania polegającego na usuwaniu barszczu Sosnowskiego 2014.
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 marzec 2014