c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 styczeń 2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków OSP w ramach
 

Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania  nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
 
W planie na rok 2014 przewidziano na ten cel 1.000.000,00 zł; Wojewódzki Fundusz planuje alokację w kwocie do 700.000,00 zł – na udzielanie dotacji na zakup i/lub karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych (nowych i/lub używanych) dla jednostek OSP. Środki w kwocie do 300.000,00 zł przeznaczone są na dotacje na zakup pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków – ochotników. Możliwe jest alternatywne zestawianie sprzętu wchodzącego w skład poszczególnych pakietów.

Wnioski można składać od dnia 20 stycznia 2014 r. do wyczerpania zaplanowanych środków – nie później jednak niż do 25 kwietnia 2014 r.:

1.    Na zakup / karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych – w Biurach WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3 lub w Koszalinie,  ul. Kościuszki 33;
2.  Na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej – za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, ul. Tkacka 54, tel. 91 448 97 16

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin naboru wniosków
2. Formularz wniosku
3. Oświadczenie

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 styczeń 2014