c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 grudzień 2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 2 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków  na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.  Zarząd informuje, iż   nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 2 stycznia do 30 czerwca 2014 r. W przypadku niewykorzystania puli środków zaplanowanych na dofinansowanie ww. zadań  Fundusz może ogłosić kolejny nabór wniosków, aż do wyczerpania alokacji. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Pliki do pobrania:
•  Regulamin naboru wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014
•  Regulamin naboru wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014


Wnioski do pobrania:

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

1. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia inwestycyjnego dla JST
2. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia nieinwestycyjnego dla JST
3. Załączniki do wniosku
4. Druk zapotrzebowania,
5. Druk rozliczenia projektu,
6. Druk rozliczenia kosztu całkowitego,

Dla pozostałych podmiotów:

1. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
2. Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
3. Załączniki do wniosku
4. Druk zapotrzebowania,
5. Druk rozliczenia projektu,
6. Druk rozliczenia kosztu całkowitego,

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Wnioskodawców
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 styczeń 2014