c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 maj 2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w ramach programu  „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza
 NABÓR WNIOSKÓW 
w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. 
Część 1) Program pilotażowy KAWKA”

Wnioski należy składać do 15 lipca 2013 roku.
 

Dofinansowanie adresowane jest do:
  • jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku j.s.t. ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w POP)
  • podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplnąz województwa zachodniopomorskiego.
 
Szczegóły naboru wniosków określa Regulamin.
Pliki do pobrania:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 maj 2013