c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 luty 2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w 2014 roku, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) informuje, że w terminie do 29.03.2013 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w 2014 roku, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych  lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2014 roku.

Do pobrania:

1. Wzór wniosku
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 27 luty 2013