c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 luty 2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej w ramach

Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
 
Z przewidzianych na ten cel środków w wysokości 1.000.000,00 zł Wojewódzki Fundusz planuje alokację w kwocie do 700.000,00 zł – na udzielanie dotacji na zakup i/lub karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP; wychodząc naprzeciw zgłaszanym zapotrzebowaniom – Wojewódzki Fundusz obejmie dotowaniem także zakupy pojazdów używanych.
Środki w kwocie do 300.000,00 zł przeznaczone są na dotacje na zakup pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków – ochotników. Możliwe jest alternatywne zestawiania sprzętu wchodzącego w skład poszczególnych pakietów oraz – nowość – pakiet ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Wnioski można składać od dnia 12 lutego 2013 r. do wyczerpania zaplanowanych środków – nie później jednak niż do 25 kwietnia 2013 r.:

1.    Na zakup / karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych – w Biurach WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3 lub w Koszalinie,  ul. Kościuszki 33;
2.    Na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej – za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, ul. Tkacka 54, tel. 91 448 97 16

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin naboru wniosków

2. Formularz wniosku
3. Oświadczenie
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 luty 2013