c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 wrzesień 2012
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Cel ogólny programu: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
II Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach:
I kategoria – Tematyka: Eko – innowacje w ochronie środowiska
II kategoria – Tematyka: Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej
III kategoria – Tematyka: Budownictwo energooszczędne (dlaczego to ma sens?)
IV kategoria – Tematyka: Inteligentne sieci energetyczne (dlaczego ISE w Polsce?)
V kategoria – Tematyka: Ochrona środowiska w procesie wydobywania gazu łupkowego
VI kategoria – Tematyka: Ochrona wód i gospodarka wodna
VII kategoria – Tematyka: Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi
VIII kategoria – Tematyka: Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, ochrona różnorodności biologicznej oraz gospodarowanie na obszarach prawnie chronionych; ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarka wodna

Więcej informacji o naborze do II konkursu.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 wrzesień 2012