c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 grudzień 2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 2 stycznia do 30 września 2012 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.  Zarząd informuje, iż   nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 2 stycznia do 30 września 2012 r.
Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej.
Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Pliki do pobrania:
•  Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym, do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2012

Wnioski do pobrania:

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

1. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia inwestycyjnego dla JST

Dla pozostałych podmiotów:
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 sierpień 2012