c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 kwiecień 2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energiii obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 2”. Program adresowany jest do podmiotów podejmujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji. 
 
Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 35.000.000,00 zł. Zgłaszać można przedsięwzięcia, których koszt całkowity nie jest mniejszy niż 500.000,00 zł, i nie przekracza 10.000.000,00 zł. Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 29 czerwca  2012 r. w Biurze WFOŚiGW w Szczecinie lub Koszalinie. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów wraz z załącznikami dostępne są poniżej.
 
Na podstawie oceny zgłoszonych wniosków WFOŚiGW w Szczecinie do 28 września 2012 r. ogłosi „Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania”. WFOŚiGW w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu, w terminie 30 dni od zakończenia naboru wniosków.
 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 sierpień 2012