c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 luty 2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków na zakup samochodów ratowniczo– gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej w ramach 
  
Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków. 
Z przewidzianych na ten cel środków w wysokości 1.000.000,00 zł Wojewódzki Fundusz planuje alokację w kwocie do 700.000,00 zł –  na udzielanie dotacji na zakup i/lub karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP;  wychodząc naprzeciw zgłaszanym zapotrzebowaniom – Wojewódzki Fundusz obejmie dotowaniem także zakupy pojazdów używanych.
 
Nowością jest przeznaczenie środków w kwocie do 300.000,00 zł –  na dotacje na zakup pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków – ochotników. 
 
Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2012 r. do wyczerpania zaplanowanych środków – nie później jednak niż do 31 maja 2012 r.:
  1. Na zakup / karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych – w Biurach WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3 lub w Koszalinie, ul. Kościuszki 33;
  2. Na zakup sprzętu ratowniczego  i ochrony osobistej – za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, ul. Tkacka 54, Szczecin, tel. 91 448 97 16
Załączniki do pobrania:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 sierpień 2012