c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 październik 2011

Konkurs „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER EKOLOGII”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza wszystkie zainteresowane samorządy do udziału w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”. Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie  ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Konkurs obejmuje swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nieinwestycyjne  sprzyjające ochronie środowiska w obszarze: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i edukacji ekologicznej za okres lat 2009-2010 r.   W Regulaminie oraz Ankiecie Konkursowej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zasad konkursu oraz kryteriów oceny. Termin składania materiałów konkursowych został wyznaczony do dnia 31 stycznia 2012 r.
Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie gorąco zaprasza do udziału w konkursie.

1. Regulamin
2. Ankieta

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 sierpień 2012