c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 czerwiec 2019 WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach  „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.  
 
O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
 
Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:
 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
należy składać w terminie od  15.07.2019 r. do  31.12.2019 r. do Sekretariatów Okręgowych Stacji Chemiczno - Rolniczych wskazanych w regulaminie naboru wniosków.
 
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.
 
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 129, 134, 135
Biuro Koszalin – 94 346 72 00 wew. 231
 
Załączniki do pobrania:
 1. Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”;
 2. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb;
 3. Instrukcja wypełniania wniosku;
 4. Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 styczeń 2020