c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 czerwiec 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

Wnioski mogą składać Ochotnicze Straże Pożarne znajdujące się na liście pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2019 r ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015r.” oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia .
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie  przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin (zgodnie z umiejscowieniem OSP), w terminie od dnia 24 maja 2019r.  do 28 czerwca 2019r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi  4 614 050,00  zł, w tym:
NFOŚiGW –  3 614 050,00 zł
WFOŚiGW w Szczecinie  –  1 000 000,00 zł
 
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami  do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl

Pliki do pobrania:
Program Priorytetowy
Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska
Wniosek o dofinansowanie
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 27 czerwiec 2019