c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018 Barszcz Sosnowskiego - nabór wniosków w roku 2019

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2019.

Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac jest posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego i programu jego usuwania. Przewidziana kwota na realizacje programu usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2019 wynosi 450.000 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać, na druku formularza BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2019 wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od dnia 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 grudzień 2018