c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 09 styczeń 2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku z wyczerpaniem środków statutowych w 2017 roku na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, wnioski na realizację tych zadań nie będą już przyjmowane.
Więcej informacji.

WFOŚiGW w Szczecinie informuje, że w związku z wyczerpaniem kwoty środków przeznaczonych w 2017 roku na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla jednostek samorządu terytorialnego (Regulamin naboru wniosków na udzielanie dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST 2017), wnioski na realizację tych zadań nie będą już przyjmowane.
Więcej informacji.


WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W przypadku gdy cena jednostkowa za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 800,00 zł brutto (lubcena jednostkowa zatransport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 500,00 zł brutto) Beneficjent pokryje nadwyżkę z własnych środków.

Łączna kwota środków (wynikających z umowy nr 155/2015/WF/US z dnia 14.05.2015 zawartej przez WFOŚiGW w Szczecinie z NFOŚiGW) przeznaczonych w 2017 na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 726.522,00.
 
Podobnie jak w latach poprzednich o dofinansowanie usuwania azbestu mogą ubiegać się także przedsiębiorcy. Kwota dotacji dla przedsiębiorców może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcejniż400,00 zł netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych i niewięcej niż250,00 zł netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych.
 
Wnioski  można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2017 r.  lub  do wyczerpania środków. Wypłata środków (dla jst) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2017 r. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków AZBEST 2017.
 
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 134
Biuro Koszalin – 94 346 43 66 wew. 215
 
Załączniki do pobrania:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 czerwiec 2017