c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 grudzień 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, na realizację projektów, polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2017
 
Celem konkursu jest dofinansowanie bezpłatnej dystrybucji czasopism propagujących działania proekologiczne i zasadę zrównoważonego rozwoju dla szkół i ośrodków edukacji ekologicznej z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2017 roku Alokacja na realizację zadania została ustalona na kwotę do 200 tys. zł. Przystępując do konkursu wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia wydawanego przez podmiot tytułu prasowego do jednostek oświatowych wskazanych przez Fundusz na liście odbiorców (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wnioski można składać w terminie od 19 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017r. w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin
 
Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.
 
Pliki do pobrania:
1. Regulamin konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie dotacji projektów  polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2017
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
4. Załączniki do wniosku
5. Druk zapotrzebowania
6. Druk rozliczenia projektu
7. Druk rozliczenia kosztu całkowitego
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 grudzień 2016