c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 grudzień 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016r. do 30 października 2017 r
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.  Zarząd informuje, iż   nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016r. do 30 października 2017 r.. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.
 
Pliki do pobrania:
1. „Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2017”
2. Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2017”

Wnioski do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
Załączniki do wniosku
Druk zapotrzebowania
Druk rozliczenia projektu
Druk rozliczenia kosztu całkowitego
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 03 styczeń 2017