c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 grudzień 2016
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2017.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (jst), i jednostki sektora finansów publicznych (jfsp) z województwa zachodniopomorskiego
 
Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac będzie posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego. Przewidziana kwota na realizację programów usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2017 wynosi 450.000 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu według wzoru o symbolu "BARSZCZ SOSNOWSKIEGO/2016" wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Funduszu na 2016 r. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres: 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 grudzień 2016