c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 marzec 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza gminy do składania wniosków na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków OSP w ramach „Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania  nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków”

W planie na rok 2016 przewidziano na ten cel 300.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dotacje na zakup pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków – ochotników z jednostek OSP. Możliwe jest alternatywne zestawianie sprzętu wchodzącego w skład poszczególnych pakietów.

Wnioski można składać od dnia 15 marca 2016 r. do wyczerpania zaplanowanych środków – nie później jednak niż do 15 maja 2016 r. - za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie, ul. Tkacka 54, tel. 91 448 97 16


Załącznik do pobrania:
Regulamin naboru wniosków
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 marzec 2016