c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 styczeń 2016 WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W przypadku gdy cena jednostkowa za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę800,00 zł brutto (lubcena jednostkowa zatransport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 500,00 zł brutto) Beneficjent pokryje nadwyżkę z własnych środków.
Podobnie jak w latach poprzednich o dofinansowanie usuwania azbestu mogą ubiegać się także przedsiębiorcy. Kwota dotacji dla przedsiębiorców może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcejniż400,00 zł netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych i niewięcej niż250,00 zł netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych.
 
Wnioski  można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2016 r.  Wypłata środków (dla jst) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2016 r. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków AZBEST 2016.
 
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 134
Biuro Koszalin – 94 346 43 66 wew. 215
 
Załączniki do pobrania:
  1. Regulamin naboru wniosków AZBEST 2016
  2. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu 2016 (dla jst)
  3. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu 2016 (przedsiębiorcy)
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
  5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW–WFOŚiGW
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 maj 2016