c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 grudzień 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 30 października 2016 r

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Pliki do pobrania:
Regulamin II naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2016
Regulamin II naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2016

Formularz wniosku do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie
2. Załączniki do wniosku

Dodatkowe dokumenty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:
1. Druk zapotrzebowania
2. Druk rozliczenia projektu
3. Druk rozliczenia kosztu całkowitego

Dodatkowe dokumenty dla pozostałych podmiotów:
1. Druk zapotrzebowania
2. Druk rozliczenia projektu
3. Druk rozliczenia kosztu całkowitego
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 maj 2016