c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 09 listopad 2015 Ogłoszony został nowy konkurs. Od 1 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora zachodniopomorskie”. Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, których efektem będzie opracowanie planów działań ochronnych i/lub rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jezior znajdujących się na terenie naszego województwa. Przeznaczono na ten cel kwotę 200 tys. zł.  Dotacja będzie mogła wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 20 tys. zł na jeden projekt i 1 beneficjenta. Więcej informacji w załączonym Regulaminie.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 listopad 2015