c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 31 lipiec 2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków wstępnych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, w związku z ukazaniem się na stronie NFOŚiGW ogłoszenia informującego o rozpoczęciu od dnia 29 czerwca 2015 roku naboru wniosków w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Zespół Środków Krajowych przygotował projekt Regulaminu naboru wniosków. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych oraz do osób fizycznych jako beneficjentów pośrednich, w imieniu których  występuje JST lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Planowane dofinansowanie udzielone będzie zgodnie z obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie:
pożyczka łącznie z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:
Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych(20% NFOŚiGW + 20% WFOŚiGW)
Pożyczka do 60%kosztów kwalifikowanych (50% NFOŚiGW + 10% WFOŚiGW)

Szczegóły naboru wniosków wstępnych określa Projekt regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Wnioski wstępne można składać od 03.08.2015 roku do 18.08.2015 roku w sekretariatach WFOŚiGW Biuro Szczecin i Biuro Koszalin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Po analizie wniosków wstępnych Beneficjent zostanie zaproszony do złożenia wniosku właściwego wraz z kompletem dokumentacji technicznej.

Pytania należy kierować:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 91 486 15 56 wew. 112
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 91 486 15 56 wew. 139
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 sierpień 2015