c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 grudzień 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół. Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od 07 stycznia 2019r. do 15 marca 2019r.

Czytaj więcej: ODBUDOWA POPULACJI PSZCZÓŁ - nabór wniosków w roku 2019

Opublikowano: 12 grudzień 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym

Czytaj więcej: OCHRONA PRZYRODY - nabór wniosków w roku 2019

Opublikowano: 12 grudzień 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym

Czytaj więcej: EDUKACJA EKOLOGICZNA - nabór wniosków w roku 2019

Opublikowano: 12 grudzień 2018
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2019

Czytaj więcej: Barszcz Sosnowskiego – nabór wniosków w roku 2019

Opublikowano: 18 czerwiec 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

Zgodnie z punktem 7.4 tego Programu, beneficjentami końcowymi mogą być jednostki OSP umieszczone na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska, która jest załącznikiem do pisma Ministra Środowiska, stanowiącego realizację Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, w terminie od dnia 18 czerwca 2018r. do 31 lipca 2018r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 3.943.400 zł, w tym:
NFOŚiGW – 2.793.400 zł
WFOŚiGW – 1.150.000 zł

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl

Osoba do kontaktu: Danuta Łukasiewicz tel. 91 486 15 56 wew. 134

Do pobrania:
Program Priorytetowy – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska
Wniosek o dofinansowanie