wfos

Opublikowano: 13 listopad 2012

Konferencja 14.12.2016 - "Finansowanie zadań proekologicznych w województwie zachodniopomorskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014 – 2020 oraz środków krajowych"

Konferencja 7-8.12.2015 - "Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z POIiŚ w perspektywie 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 – nowa perspektywa"

Konferencja 11-12.12.2014 - Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko w perspektywie 2007-2013.

Konferencja 9-10.12.2013 - EKOfundusze szansą rozwoju Pomorza Zachodniego

Konferencja 3-4.12.2012 - EKOfundusze szansą rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Konferencja 26-27.12.2011 - Zaangażowanie środków unijnych w ramach POIiŚ, w realizacji projektów proekologicznych w regionie

Konferencja 14-15.12.2009 - Realizacja projektów proekologicznych w aspekcie finansowania w ramach POIiŚ

Konferencja 1-2.06.2009 - Zaangażowanie środków unijnych w ramach POIiŚ w realizacji projektów proekologicznych w regionie

Konferencja 14.07.2008 - Wdrażanie I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie zachodniopomorskim

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 grudzień 2016