wfos

Opublikowano: 06 lipiec 2015
2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 r.
Zmiany wprowadzone do Wytycznych mają przede wszystkim na celu uproszczenie i przyspieszenie realizacji projektów POIiŚ 2007-2013.

Czytaj więcej: Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i...

Opublikowano: 07 maj 2015
Już w piątek w Złocieńcu będzie można się przekonać, jakie inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom z Unii. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej: Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Złocieńcu

Opublikowano: 17 luty 2015
13 lutego br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano kolejną umowę w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Czytaj więcej: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju" – podpisanie umowy na...