wfos

Opublikowano: 01 październik 2015
Dziesięcioosobowa grupa dziennikarzy ze szczecińskich i warszawskich redakcji wzięła udział w wyjeździe studyjnym w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uczestnicy wyjazdu, zorganizowanego przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, mogli obejrzeć inwestycje, zrealizowane w Goleniowie, Słajsinie, Szczecinie oraz Zalesiu

Czytaj więcej: Wyjazd studyjny w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Opublikowano: 22 wrzesień 2015
W dniu 21 września 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 w Szczecinie, odbyło się szkolenie dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące zamykania projektów realizowanych w ramach I i II osi POIiŚ w perspektywie 2007-2013

Czytaj więcej: Kolejne szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Opublikowano: 03 wrzesień 2015
W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju informujemy, iż na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały wydane Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Przedmiotowe Wytyczne wraz z tabelą przedstawiającą zgłoszone uwagi oraz stanowisko Instytucji Zarządzającej POIiŚ są umieszczone na stronie internetowej
pois.2007-2013.gov.pl